Wysokość czesnego w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin do dnia 31 sierpnia 2022 r:

  w systemie 12-miesięcznym

w systemie 10-miesięcznym

(dotyczy klas ósmych)

pierwsze dziecko 1 250 pln 1 500 pln
drugie dziecko 1 160 pln 1 392 pln
kolejne dziecko 1 060 pln 1 272 pln

 

Wysokość czesnego w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin od dnia 1 września 2022 r:

  w systemie 12-miesięcznym w systemie 10-miesięcznym

(dotyczy klas ósmych)

pierwsze dziecko 1 420 pln 1 704 pln
drugie dziecko 1 340 pln 1 608 pln
kolejne dziecko 1 230 pln 1 476 pln

 

Czesne należy wpłacać na konto szkoły do 15. dnia każdego miesiąca.


Wysokość wpisowego:
1000 zł (opłata jednorazowa)


Numer konta szkoły:
40 1090 1014 0000 0001 0279 6612


W sprawach rozliczeń czesnego prosimy o kontakt poprzez e-mail: 
czesne@spr3.edu.pl

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

deutschplus.png

English corner

anderen.png

goetheinst.png

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

eTwinning.png

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl