Fundusz

Przymierze Rodzin połączyło nas w chwili, kiedy wraz z dzieckiem przekroczyliśmy próg szkoły. Wówczas zawarliśmy przymierze na te dobre i te trudniejsze czasy również. Widzimy jak pandemia, choroby, utrata pracy, problemy finansowe dotykają coraz więcej rodzin. Potrzebują one naszego wsparcia, aby ich dzieci nie musiały zmieniać szkoły i mogły przetrwać trudne chwile. Dlatego my, rodzice ze szkoły we współpracy ze Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin stworzyliśmy FUNDUSZ POMOCOWY KS. JERZEGO.

Wiecej informacji znajdą Państwo pod linkiem.


Pomoc społeczna na pokrycie kosztów zielonych szkół - nabór wniosków do 6 maja!

Drodzy Rodzice,

będąc świadomymi możliwej, trudnej sytuacji finansowej naszych Rodzin, oraz w celu przezwyciężenia trudności w sfinansowaniu kosztów wyjazdów dzieci na zielone szkoły możliwe jest otrzymanie pomocy społecznej z funduszu ks. Jerzego.

Powstał on z inicjatywy Rodziców z naszej szkoły dla Rodzin z naszej szkoły, aby pomagać Rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Środki zebrane w funduszu, dzięki hojności naszej społeczności szkolnej i osób z nią związanych mają temu służyć.

Aby otrzymać pomoc społeczną na wyjazd szkolny należy złożyć podpisany wniosek – w sekretariacie szkoły. Jako dokumentację dodatkową potwierdzającą trudną sytuację należy dołączyć stosowne oświadczenie, lub inny dokument potwierdzający okoliczności wskazane we wniosku. Wszystkie dokumenty i dodatkowe informacje znajdują się na stronie szkoły, w zakładce: dla Rodziców; Fundusz ks. Jerzego.

Wnioski należy składać w terminie do 6 maja.

Pomoc będzie przydzielona do końca maja br. Jest zwolniona z podatku dochodowego. Informacja o udzielonej pomocy jest poufna.

Fundusz ks. Jerzego

Dzielimy się dobrocią!

 

Informacja o odliczeniu darowizn na fundusz ks. Jerzego przez osoby prawne

Warunki odliczenia darowizn na fundusz od dochodu przez osoby prawne

Na podstawie obowiązujących przepisów (ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2021 poz. 1800), osoba prawna ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych polegających na pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2020 poz. 1057). Jest to cel realizowany przez fundusz ks. Jerzego w naszej szkole.

Kwota odliczenia od podstawy opodatkowania nie może przekroczyć w ujęciu rocznym 10% dochodu podatkowego w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych.

W celu dokonania odliczenia dokonanych darowizn darczyńca (osoba prawna) musi posiadać dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego Stowarzyszenia Przymierza Rodzin świadczącego pomoc społeczną. W przypadku darowizny pieniężnej nie jest konieczne zawieranie umowy w formie pisemnej.

Istotne jest, aby cel wskazany przez darczyńcę nie budził wątpliwości w zakresie zgodności z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie, tj. pomocy społecznej. Oto dane do przelewu:

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

numer konta: 84 1090 1030 0000 0001 4777 6638

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe w zakresie pomocy społecznej, fundusz pomocowy im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki realizowany przez Szkołę Przymierza Rodzin nr 3

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

deutschplus.png

English corner

anderen.png

goetheinst.png

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

eTwinning.png

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl