Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedzą w zakładce „Dla Rodziców – dokumenty” została zamieszczona procedura bezpieczeństwa obowiązująca od dnia 1 września 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Poniżej natomiast zamieszczamy zbiór zasad łatwiejszy do zapamiętania. Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie go dla wspólnego dobra.

Zasada 1

Do szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe.

Uczniowie i pracownicy szkoły pozostają w domu, jeśli:

 • mają objawy grypopodobne;
 • wśród domowników jest osoba przebywająca na kwarantannie;
 • wśród domowników jest osoba chora, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem.

Zasada 2

Uczniowie przestrzegają zasad higieny:

 • uczniowie klas 0-8 zakładają maseczki wychodząc w przestrzeń wspólną gdzie nie można zachować dystansu: korytarz, toaleta;
 • w czasie zajęć uczniowie nie muszą nosić maseczek;
 • myją ręce po wejściu do szkoły, przed spożywaniem posiłków, po wyjściu z toalety i wówczas, gdy takie polecenie wyda nauczyciel;
 • korzystają wyłącznie z własnych książek, zeszytów, przyborów szkolnych;
 • korzystając z przygotowanych w domu posiłków: nie częstują rówieśników!
 • w miarę możliwości starają się zachowywać odpowiednią odległość od rówieśników;
 • zgłaszają nauczycielowi złe samopoczucie.

Zasada 3

Rodzice i opiekunowie współpracują z pracownikami szkoły i przestrzegają obowiązujących zasad:

 • zaleca się, aby przyprowadzając dziecko do szkoły rodzic w miarę możliwości nie wchodził do budynku szkolnego (wyjątek stanowią dzieci klas 0-1 w pierwszych dniach roku szkolnego)
 • rodzic może wejść do szkoły w celu odebrania dziecka po zakończonych zajęciach, następnie bezzwłocznie powinien opuścić budynek szkoły
 • osoby wchodzące do szkoły zakładają maseczki i dezynfekują ręce w wyznaczonym miejscu;
 • rodzice informują szkołę o chorobie dziecka lub stwierdzeniu w najbliższym otoczeniu ucznia zakażenia koronawirusem.

Zasada 4

Nauczyciele i pracownicy szkoły dbają o bezpieczeństwo uczniów i własne, przypominają uczniom o przestrzeganiu zasad higieny i starannie stosują się do obowiązujących zasad:

 • noszą maseczki przebywając w przestrzeniach wspólnych, w których nie można zachować dystansu społecznego;
 • nie są zobligowani do noszenia maseczek w trakcie prowadzenia zajęć;
 • nadzorują noszenie maseczek przez uczniów na korytarzach oraz dbają o wietrzenie sal lekcyjnych.

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

deutschplus.png

English corner

anderen.png

goetheinst.png

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

eTwinning.png

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl