REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS 2-3

Zapraszamy dzieci do już istniejących klas drugiej i trzeciej.

Na spotkanie rekrutacyjne, na którym chcemy poznać rodzinę oraz opowiedzieć o naszej szkole, zapraszamy oboje rodziców i dziecko. Ze strony szkoły uczestniczą: nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, która rozmawia z dzieckiem, wicedyrektor szkoły oraz psycholog, którzy spotykają się z rodzicami. Po dwóch dniach od spotkania informujemy rodziców o wyniku rekrutacji.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS 4-7

Zapraszamy dzieci i młodzież do już istniejących klas 4-7. Rekrutacja przebiega dwuetapowo. W pierwszej części uczestniczą rodzice i dziecko – jest to rozmowa, w czasie której chcemy poznać kandydata i jego rodziców. W drugiej części uczeń pisze sprawdziany z języka polskiego i matematyki. W naszej szkole od klasy czwartej wprowadzony jest obowiązkowy drugi język obcy niemiecki lub francuski. Uczniowie, którzy są przyjęci do klas 5-7, a nie uczyli się wcześniej żadnego z tych dwóch języków, są zobowiązani do uzupełnienia programu we własnym zakresie.

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

deutschplus.png

English corner

anderen.png

goetheinst.png

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

eTwinning.png

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl